Projekty

PPÚ Pozba

PPÚ Svätý Peter

JPÚ ÚKSÚP Nové Zámky

JPPÚ Vodné dielo Kamenín – Bíňa

PPÚ Dolné Saliby

PJPÚ Bernolákovo - lokalita Nová lúka IBV

PPÚ Bardoňovo

PPÚ Pozba

(10/2009 – 10/2016)

k.ú: Pozba
Výmera: 889 ha
Počet vlastníkov: 1067 ( známych 505, s neznámym pobytom 562 )
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 39,93
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 1,46

PPÚ Svätý Peter

(10/2009 – 10/2016)

k.ú.: Svätý Peter
Výmera: 3211,26 ha
Počet vlastníkov: 1922 ( známych 1155, s neznámym pobytom 767)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 5,50
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 1,28

JPÚ ÚKSÚP Nové Zámky

(05/2007 – 06/2008)

k.ú: Nové Zámky
Výmera: 13,4 ha
Počet vlastníkov: 22 ( známych 22, s neznámym pobytom 0)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 4,31
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 1,44

JPPÚ Vodné dielo Kamenín – Bíňa

(7/2011 – 12/2012)

k.ú.: Kamením
Výmera: 50 ha
Počet vlastníkov: 27 ( známych 6, s neznámym pobytom 21)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 14,59
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 2,26

k.ú: Bíňa
Výmera: 39,8 ha
Počet vlastníkov: 133 ( známych 117, s neznámym pobytom 16)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 2,31
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 6,08

PPÚ Dolné Saliby

(10/2003 – 10/2013)

k.ú: Dolné Saliby
Výmera: 1692 ha
Počet vlastníkov: 1331 ( známych 542, s neznámym pobytom 789)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 10,61
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 1,57

PJPÚ Bernolákovo - lokalita Nová lúka IBV

(09/2014 – 03/2016)

k.ú.: Bernolákovo
Výmera: 11,4 ha
Počet vlastníkov: 68 ( známych 66, s neznámym pobytom 2)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred JPÚ: 2,73
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po JPÚ: 1,11

PPÚ Bardoňovo

(09/2009 – 06/2015)

k.ú.: Bardoňovo
Výmera: 2381,12 ha
Počet vlastníkov: 1180 ( známych 568, s neznámym pobytom 612)
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele pred PPÚ: 6,30
Priemerný počet spoluvlastníkov na jednej parcele po PPÚ: 1,33