Geodetické a kartografické služby

Ponuka služieb

Partneri

Geopartner s.r.o. je prostrednictvom svojich vedúcich pracovníkov členom Komory geodetov a kartografov SR a Komory pozemkových úprav SR.

Informácie pre zákazníkov